Перелік вакантних посад, призначення на які здійснюється за конкурсом

Штатний розпис на поточний рік

Адміністративна структура

Оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету

Положення