Київський коледж

Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування

спеціальності

Вартість навчання за семестр(у грн.)

Денна

Заочна

06 Журналістика

061 Журналістика

4000

-

08 Право

081 Право

4500

-

07 Управління і адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

4000

-

 minosviti

 minosviti

 minosviti