1011800 581318875294059 1161771446 nДивлячись на те, що відбувається в усьому світі, зрозуміло, що людина може збалансовано йти в ногу з часом, бути компетентною до потреб суспільства тільки маючи правильну сучасну освіту, освіту яка відповідає сучасним потребам, освіту, яка є втіленням сучасних знань, що інтенсивно поширюються. Усвідомлюючи необхідність інтенсивного зростання фахівців в Україні у галузі менеджменту, економіки, фінансів, права і інших наук, було прийнято рішення знайти та почати застосовувати новітні форми і методи підготовки фахівців із вищою освітою у одному закладі.

Так у січні 2002 року було створено Університет сучасних знань - новий вищий начальний заклад, котрий відповідає потребам сучасного суспільства.

Велике значення на формування напрямку діяльності Університету та на процес становлення відіграло Товариство "Знання" України. Зараз Товариство «Знання» має великий (понад 60 років) досвід роботи у громадській науково-просвітницькій сфері нашої держави. Воно займається поширенням наукових знань, висвітленням досягнень культури, дбає про розробку та впровадження нових інформаційно-освітніх технологій, працює над створенням потужної інформаційної бази знань. Тому поспіль із Товариством «Знання» Університет сучасних знань стає інститутом реалізації науково-просвітницьких та інформаційно-освітніх потреб громадян України.

Президентом Університету з початку існування є доктор філософських наук, професор КУШЕРЕЦЬ В.І. , ректором – кандидат юридичних наук ВЕДЄРНІКОВ Ю.А.

З кожним роком Університет набуває все більшої динамічності розвитку. 31 січня 2002 р. було затверджено Статут Університету. А у 2008 р. Університет сучасних знань визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу III (третього) рівня.

Постійно зростає кількість студентів, кількісно та якісно поліпшується науково-педагогічний колектив. На сьогодні навчально-виховний процес забезпечують 218 науково-педагогічних працівників, із них – 142 із науковими ступенями і вченими званнями.

Про ефективність плідної наукової роботи Університету свідчить той факт, що протягом десяти років його працівниками захищено 22 кандидатських та 11 докторських дисертацій. За період існування Університету його науковцями видано 29 монографій, 48 навчальних посібників та 76 підручників з грифом Міністерства освіти і науки України. Щорічно Університет видає збірники праць науковців, викладачів і кращих студентів.

На зборах Університету 16 травня 2002 р. було створено два перших регіональних підрозділи – Вінницьку та Житомирську філії. Протягом наступних двох років Університет засновує регіональні підрозділи та навчально-консультаційні центри, які функціонують як осередки Товариства «Знання» України в Луцьку, Ковелі, Білій Церкві, Донецьку, Луганську, Запоріжжі, Красноармійську, Жмеринці, Вінниці, Житомирі, Кіровограді, Первомайську, Олександрії.

За всю історії існування Університету було сформовано 9 кафедр: кафедра теорії мови і літератури, кафедра романо-германської філології, кафедра фінансів, обліку та аудиту, кафедра психології та педагогіки, кафедра екології (травень 2004 р.), кафедра економіки та менеджменту (2002 р.), кафедра філософії і соціальних дисциплін (2008 р.), кафедра публічно-правових дисциплін (2008 р.), кафедра приватно-правових дисциплін (2008 р.).

 minosviti

 minosviti

 minosviti